• Projekty pro územní souhlas
 • Projekty pro územní řízení
 • Projekty pro ohlášení stavby
 • Projekty pro stavební povolení
 • Projekty pro provedení stavby
 • 3D vizualizace – ineteriéry, exeteriéry
 • Projekty zdravotechniky (voda, plyn, kanalizace)
 • Projekty větších územních celků
 • Poradenská činnost
 • Inženýrská činnost
 • Projekty elektroinstalace
 • Projekty vytápění
 • Projekty ocelových konstrukcí
 • Kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky
 • Zastiňovací studie
 • Studie denního osvětlení
 • Možnost stavebních dozorů
 • Zpracování energetických auditů a průkazů ENB
 • Oceňování majetku – movitého, nemovitého
 • Umisťování staveb na pozemky
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb
 • Statické posudky a výpočty
 • Návrhy a realizace zahrad, jezírek